V tomto díle seriálu se seznámíme se čtyřmi základními třídami objektů obsažených v cartridge. Tyto třídy hráč přímo vidí v playeru – zóny, postavy, předměty a úkoly (Zones, Characters, Items, Tasks). Detailně se ale budeme věnovat jenom té nejdůležitější z nich, tedy zóně.

Na následujícím obrázku vidíme znázorněné 4 hlavní třídy objektů playeru a způsob jejich zobrazení v základním panelu playeru, kde hráč vidí následující skupiny:

 • Pozice – zde jsou zobrazeny (momentálně viditelné) zóny
 • Vidíte – předměty a postavy které má vidí ve svém okolí
 • Inventář – předměty (a př. postavy) které hráč nějakým způsobem sebral, získal, a nese si je s sebou
 • Úkoly – senam úkolů které má hráč plnit

Povšimněte si, že předměty a postavy mohou být zobrazovány ve dvou různých seznamech – v závislosti na tom, zda jsou momentálně hráčem drženy (vlastněny) či ne.hanacke-setkani-tvurcu-wherigo-zakladni-tridy

ZONE (ZÓNA)

Zóna je určitá oblast na zemském povrchu – mnohoúhelník definovaný pomocí souřadnic bodů v lomových bodech obrysu. Koncept zóny je vlastně tím, čím se Wherigo odlišuje od “běžné” počítačové hry. Zatímco u počítačové hry stačí posunovat myší po stole, u Wherigo je nezbytné, aby se hráč posouval pěkně po svých (ano, máte pravdu, podobně jako u jiných her lze i tady fixlovat – ale vám snad jde o to abyste si zahráli, ne ?)
Na následujícím obrázku je znázorněna zóna (pro jednoduchost nakreslena jako kruh – ve skutečnosti to je vždy polygon, mnohdy dokonce pouhý čtverec).

Tentýž obrázek, ale v terminologii URWIGO:

Pro každou zónu jsou definovány dvě hodnoty – proximity a distance. Tyto hodnoty definují jakési vnější oblasti kolem každé zóny. Při jejich překročení (a rovněž tak při překročení hranice vlastní zóny)

 • jsou jednak generovány události podmiňující chování cartridge – např. při přiblížení se k následující zóně lze naprogramovat, že se provede deaktivace  předchozí zóny
 • poloha hráče vzhledem k těmto oblastem může ovlivňovat viditelnost objektů umístěných v zóně a/nebo samotné zóny (standardně zóna je viditelná až uvnitř oblasti distance, objekty v zóně až po vstupu do zóny)

Protože výše popsané mechanismy jsou značně důležité pro pochopení funkce playeru, popíšeme si je na detailním příkladu:

Předpokládejme, že tvoříte Wherigo hru s pohádkovým námětem.  Princ (tedy hráč) se vydá hledat hrad (zóna), za jehož zdmi je zakletá princezna.  Polohu hradu má popsanou jako „za devatero horami a devatero řekami přibližně půlnočním směrem“. Takže našemu princi nezbývá nic jiného než se vydat přibližně na sever a doufat, že zahlédne hrad z některé z devatero hor,  na které při své strastiplné pouti vystoupí.princ1

A jak už to v pohádce (a i v životě) chodí, teprve až se vyškrábe na tu poslední horu, uvidí v dálce vysněný hrad v nemž je (možná) skryta vysněná princezna. Tou devátou horou bude v našem případě hodnota distance a elegantně využijeme toho, že zóna se stává viditelnou až ze vzdálenosti menší než je distance.princ2

Náš neohrožený princ pokračuje dál. Poté, co překoná devátou řeku (pozor na převozníka !), spatří na hradní věži zlomyslně se šklebícího černokněžníka. Devátá řeka je ve vzdálenosti proximity od hradu a to, že černokněžník se objeví až po překročení řeky lze snadno zařídit tím, že u zóny nastavíme Show Objects in this Zone When na hodnotu OnProximity (standardně je tato hodnota nastavena na OnEnter – ale to bychom černokněžníka viděli až poté, co vstoupíme do hradu).princ3

Princ ovšem pokračuje navzdory nepříliš přátelsky se tvářícímu černokněžníkovi dál. Jeho mysl je zatemněna temnými myšlenkami (ale co to kecám – myslí přece na princeznu), a tak mu vůbec nepřijde podezřelé, že brána je dokořán. Ale jakmile vstoupí do hradu, je pro zónu Hrad generována událost OnEnter. Jaké následky to má pro prince  závisí v pohádce jen na lstivosti černokněžníka. Co stihne prince-hráče ve Wherigo je dáno lstivostí autora, přesněji řečeno tím, co všechno naprogramuje do scriptu spouštěného touto událostí.princ4

VN:F [1.9.5_1105]
Hodnocení: 5.0/5 (celkem 14 hlasů)
Pohled do útrob playeru (2. část), 5.0 out of 5 based on 14 ratings
Sdílej s přáteli:
 • Facebook
 • Twitter
 • Digg
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks


Zaslat komentář


- five = 3

Jméno: 
Email: 
URL: 
Text komentáře: