urwigo ico

Aplikace URWIGO je vytvořena technologií .NET v jazyce C# a byla testována v následujících verzích operačního sytému Windows XP (SP2 a SP3), Windows Vista a Windows 7 a to jak v 32 bitové tak i v 64 bitové verzi. Pro vlastní chod aplikace je zapotřebí mít předem nainstalovaný .NET Framework 3.5 SP1 (stáhnout pro Windows XP). Více o aplikaci čtěte ve článku o URWIGU.

Vlastní instalaci urwiga zahajíte stažením z níže uvedeného odkazu. Během instalace se vytvoří zástupce v nabídce Start / Programy / Urwigo.

Aktualizace aplikace urwigo je plně automatická, stačí jen při spuštění urwiga být připojen k internetu. Při prvním spuštění si aplikace zjistí aktuálnost verze a při následujícím spuštění je, v případě dostupnosti internetu, nabídnuta možnost instalace nové verze.

download STÁHNOUT URWIGO

Podpora aplikace urwigo je poskytována jen prostřednictvím fóra geocaching.cz a jen v češtině. K dispozici jsou dvě vlákna „Technická podpora URWIGO“ pro řešení chyb aplikace a „Jak to udělám v URWIGO?“ pro dotazy k vlastnímu obsahu cartridge.


urwigo icoThe URWIGO application is created using .NET technology and written in C#. It was tested on Windows XP (SP2 and SP3), Windows Vista, Windows 7 – 32bit and 64bit. It is necessary to have .NET Framework 3.5 SP1 installed.

The actual installation is started with the link below. The installer will create a shortcut at Start / Programs / Urwigo.

Application update is fully automatic, the only thing needed is to be connected to the internet during URWIGO startup. It checks for current version and informs about it during the next startup.

download DOWNLOAD URWIGO

Support in english is provided at groundspeak.com forum, in the thread URWIGO builder.


urwigo ico

For danske Wherigoudviklere anbefales dette online selvstudium omhandlende Urwigo.